Τι Περιέχει η Έκθεση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων prime DX περιλαμβάνουν μια λεπτομερή εξήγηση όλων των ευρημάτων, όπως οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Μοριακό προφίλ του καρκινικού ιστού με λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες γονιδιακές μεταλλάξεις και διαδραστική πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το μεταλλαγμένο γονίδιο.
  • Προτεινόμενες εγκεκριμένες θεραπείες που μπορούν να ωφελήσουν ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο ασθενή με διαδραστική πρόσβαση σε κλινικές μελέτες.
  • Προτεινόμενες θεραπείες εκτός ένδειξης που μπορούν να ωφελήσουν ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο ασθενή με διαδραστική πρόσβαση σε κλινικές μελέτες
  • Προτεινόμενες υπό έρευνα θεραπείες με διαδραστική πρόσβαση σε κλινικές μελέτες.
  • Θεραπείες στις οποίες ο οργανισμός φέρει αντίσταση και δε θα ωφελήσουν τον συγκεκριμένο ασθενή.
  • Προτάσεις φαρμάκων με καταγεγραμμένες ενδείξεις.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design