Μοριακό Προφίλ του Όγκου

To μοριακό προφίλ ενός όγκου είναι ένα είδος γονιδιακής ανάλυσης, η οποία γίνεται σε ιστό που έχει αφαιρεθεί από τον όγκο ενός ασθενή με σκοπό τον εντοπισμό μοναδικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν τη θεραπεία και τη πρόγνωση του ασθενή.

Τα μοναδικά αυτά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής γενετική αλλαγή (μεταλλάξεις, αναδιατάξεις κτλ) και οποιοσδήποτε άλλος βιοδείκτης.

Αν και δύο άνθρωποι μπορούν να έχουν τον ίδιο τύπο καρκίνου, οι καρκίνοι τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά σε μοριακό επίπεδο. Οι αναλύσεις που στοχεύουν στο μοριακό προφίλ προσδιορίζουν αυτές τις μοναδικές διαφορές. Έτσι οι ογκολόγοι μπορούν να καθορίσουν εάν υπάρχουν θεραπείες που σχετίζονται με οποιονδήποτε από τους εμφανιζόμενους βιοδείκτες.

Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων του τεστ μοριακού προφίλ και των πιθανών στοχευμένων φαρμάκων βοηθά στην εξατομίκευση της θεραπείας του κάθε ασθενή.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design