Πως Λειτουργεί;

H νέα εξέταση prime DX βασίζεται σε προηγμένη τεχνολογία εμπλουτισμού μέσω ανιχνευτών υβριδισμού των γενωμικών περιοχών στόχων. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μοριακούς ιχνηθέτες (UMIs) για αυξημένη ευαισθησία ανίχνευσης σωματικών παραλλαγών. Η τεχνολογία αυτή έχει δείξει υψηλή αναπαραγωγιμότητα, ευαισθησία και ειδικότητα και ως εκ τούτου έχει υιοθετηθεί από κορυφαία ογκολογικά ιδρύματα παγκοσμίως.


Το τεστ χρησιμοποιεί το Oncology Multi-Gene Variant Assay (GenePlus), το οποίο είναι ένα ποιοτικό in vitro διαγνωστικό τεστ (CE-IVD) που ανιχνεύει παραλλαγές σε 1021 γονίδια που σχετίζονται με όγκους και γονιδιακές αναδιατάξεις/συντήξεις σε 38 γονίδια.
Αναλύει βιοδείκτες για ανταπόκριση ανοσοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης HLA και βιοδεικτών για απόκριση χημειοθεραπείας.


Το MGI-DNBSEQ-G400 είναι μια πλατφόρμα CE-IVD που επιτρέπει την ταυτόχρονη επεξεργασία πολλαπλών δειγμάτων με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, παράγοντας έτσι ταχύτερα, αξιόπιστα αποτελέσματα με χαμηλότερο κόστος

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design