Τεστ PrIMe

Το PrIME είναι ένα μοριακό τεστ 500+ ογκο-γονιδίων που σχετίζονται με στοχευμένες θεραπείες και επίσης περιλαμβάνει τρεις σημαντικούς βιοδείκτες (PD-L1, MSI και TMB) που σχετίζονται με την ανταπόκριση στη ανοσοθεραπεία. Οι πληροφορίες από το Prime test μπορούν να βοηθήσουν τον γιατρό στη πρόγνωση του καρκίνου του ασθενούς και στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης του ασθενούς σε μία θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης και της ανοσοθεραπείας.

Απαιτεί ένα μπλοκ παραφίνης με τον ιστό του όγκου και χρειάζονται περίπου 15 εργάσιμες ημέρες για να έχουν τα αποτελέσματα.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design