Γιατί το prime DX;

Το prime DX είναι ένα μοριακό τεστ 1021 ογκο-γονιδίων που σχετίζονται με στοχευμένες θεραπείες και επίσης περιλαμβάνει τρεις σημαντικούς βιοδείκτες (PD-L1, MSI και TMB) που σχετίζονται με την απόκριση στην ανοσοθεραπεία και το βιοδείκτη LOH, για την απόκριση σε θεραπεία με PARP inhibitors. Οι πληροφορίες από το Prime DX test μπορούν να βοηθήσουν τον ιατρό στην πρόγνωση του καρκίνου του ασθενούς και στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης του ασθενούς σε μία θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης και της ανοσοθεραπείας.

Απαιτεί ένα μπλοκ παραφίνης με τον ιστό του όγκου και χρειάζονται περίπου 15 εργάσιμες ημέρες για τα αποτελέσματα.

Για να δείτε δείγμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων πατήστε το link

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design