PrIMe TESTLERI

PrIME testi, hedefe yönelik tedavilerle ilişkili 500+ tümörle ilgili çoklu gen panelidir ve ayrıca, immünoterapiye yanıtla ilgili üç önemli biyobelirteci (PD-L1, MSI ve TMB) de içerir.

PrIME testinden alınan bilgiler doktora hastanın kanser prognozu ve hastanın immünoterapi de dahil bir tedavi öngörüsüne karşı yanıtı konusunda yardımcı olabilir.

Tümör dokusunda bir parafin bloku gerektirir ve sonuçları almak yaklaşık 15 iş günü sürer.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design