TÜMÖRÜN MUTASYONEL YÜKÜ (TMB)

Tümörün Mutasyonel Yükü (TMB), akciğer kanseri de dahil olmak üzere çoklu tümör tiplerinde immünoterapilerin yeni, bağımsız bir prediktif biyolojik belirtecidir. TMB, bir tümörün genomunda bulunan toplam somatik mutasyon sayısını belirtmektedir. Bu mutasyonların bir alt kümesi, konağın bağışıklık sistemi tarafından kendisi gibi tanınmayan ve neo-antijenler olarak isimlendirilen proteinlerin ifade edilmesi ile sonuçlanabilmekte ve dolayısı ile bir anti-tümör immün-aracılı yanıta neden olan immünojenik olma potansiyeline sahip olmaktadır. Mutasyon yükü yüksek olan tümörler, yüksek bir neo-antijen oranına sahip olabilmekte ve bu durumda, ilke olarak, nispeten düşük mutasyon yükü olan tümörlere göre daha immünojenik olmaları (ve sonuç olarak immünoterapiye daha fazla yanıt vermeleri) beklenebilmektedir.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design