MIKROSATELLITE KARARSIZLIK (MSI)

Mikrosatellit İnstabilitesi (MSI) spesifik hücrelerin (kanser hücreleri gibi) DNA’larında görünen, bu hücrelerdeki mikrosetallitlerin aynı kişinin normal hücrelerinde bulunan tekrarlarından farklılık gösterdiği bir durumdur. Bu instabilite, DNA replikasyonu esnasında DNA’da oluşan hasarların sebebiyet verdiği onarım mekanizmasındaki arızalardan (Onarım Mekanizmasındaki Uyumsuzluklar, MMR) kaynaklanmaktadır.

Kalıtsal Lynch sendromu olan hastalarda görülen tümör vakalarının %90’ında ve sporadik kolorektan kanserlerin %10-%15’inde Mikrosatellit İnstabilite (MSI High, MSI-H) varlığı görülür. Sporadik MSI-H tümörleri, BRAF geninin somatik mutasyon analizi veya MLH1 ekspresyonun kaybı yoluyla kalıtsal tümörlerden ayrılabilir. BRAF genindeki somatik mutasyonlar Lynch ile ilişkili CRC’de (Kolorektal Kanserler) görülmez, yalnızca sporadik MSI-H tümörlerinde görülür. Benzer şekilde, MLH1 destekleyici metilasyon Lynch sendromuyla ilişkili kanserlerde nadiren görülürken, sporadik MSI-High kanserlerinde yaygındır.

MSI durumunun bilinmesi şu sebeplerden önemlidir:

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design