PrIMe TEST RAPORU

PrIMe test raporu, aşağıdaki bilgiler gibi tüm bulguların kapsamlı açıklamasını içerir.

  • Spesifik gen mutasyonları hakkında ayrıntılarla tümör dokusunun moleküler profilini çıkarma.
  • Klinik çalışmalara dair interaktif yayınlarla o hastaya özel olarak çok faydalı olabilecek önerilen ruhsat kapsamındaki tedaviler.
  • Klinik çalışmalara dair interaktif yayınlarla o hastaya özel olarak çok faydalı olabilecek önerilen ruhsat kapsamında olmayan tedaviler.
  • Klinik çalışmalara dair interaktif yayınlarla önerilen araştırma aşamasındaki tedaviler.
  • Hasta özelinde hiçbir fayda sağlamayacak, dirençle ilişkili tedaviler.
  • Kayıtlı endikasyonlarla ilaç tedavisi önerileri.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design