PrIMe NE ZAMAN KULLANILIR

PrIMe testi, tümörün hekim tarafından hasta için en etkin tedavi planının tasarlanması için kullanılacak biyolojisinin ayrıntılı planını sağlar.

Test aşağıdaki durumlar için kullanılmalıdır:

Ayrıca

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design