HEKIMLERIN SIKÇA SORDUĞU SORULAR

Kimler test için uygundur?

Solid tümörü olan tüm hastalar PrIME testi için uygundur

Nihai hasta raporuna neler dahildir?

PrIMe test sonuçları, aşağıdaki bilgiler gibi tüm bulguların kapsamlı açıklamasını içerir.

 • Spesifik hakkındaki her türlü ilgili bilginin interaktif beslemesiyle spesifik gen mutasyonları hakkındaki ayrıntılarla tümör dokusunun moleküler profilinin çıkarılması

 • Klinik çalışmalara dair interaktif yayınlarla o hastaya özel olarak çok faydalı olabilecek önerilen ruhsat kapsamındaki tedaviler

 • Klinik çalışmalara dair interaktif yayınlarla o hastaya özel olarak çok faydalı olabilecek önerilen ruhsat kapsamında olmayan tedaviler

 • Klinik çalışmalara dair interaktif yayınlarla önerilen araştırma aşamasındaki tedaviler

 • Hasta özelinde hiçbir fayda sağlamayacak, dirençle ilişkili tedaviler

 • İlaçla ilgili kaydedilen endikasyonlarla ilaç tedavisi önerileri

Sonuçlarımı almam ne kadar sürer?

15 İş Günü

Test için ne tür bir numune ve bu numuneden ne kadar gerekir?

PrIMe tahlili için tümör dokusu içeren bir parafin bloğu gerekmektedir. Bir parafin bloğu veya dört adet lekelenmemiş 3μm'luk parafin bölümü gerekmektedir: pozitif yüklü lamlarda (havada kurutulmuş, fırınlanmamış), lamın üzerinde, katlamadan ve altı tane 10μm'luk lam.

Neden bu kadar çok genin analiz edilmesi gerekli?
 • Bilginin miktarı ve kalitesi
 • Kısıtlı süre
 • Daha az maliyetDaha hedefe yönelik tedaviler, az sayıda hastada tespit edilen gen değişikliklerini hedeflediğinden, çoklu gen paneli hastaların kişiselleştirilmiş tedavisi için faydalı olan yüksek hacimlerde çok seviyeli bilgilerin üretilmesini sağlar. Dolayısıyla, yalnızca küçük bir doku numunesi kullanarak ve eş zamanlı olarak, hızlı bir şekilde ve düşük maliyetle birkaç geni analiz ederek ruhsat kapsamındaki tedaviyle, ruhsat kapsamı dışındaki tedaviyle ve/veya klinik çalışmalara katılımla bir hasta için terapötik hedef bulma olasılığını artırır.
PrIMe tarafından tavsiye edilen ilaç tedavisi ruhsat kapsamı dışında olduğunda bilgiler faydalı mıdır?

Belirli biyobelirteçlerle ilgili olan ve bir kanser türü için endike olan ilaç tedavisinin, farklı bir tür kanseri olan ancak aynı biyobelirteçte aynı alterasyona sahip hastalarda da faydalı olabilieceği bilinmektedir. Endikasyon dışı ilaçlara erişim kanser tipine, biyobelirtece ve spesifik ilaç hakkında halihazırda mevcut verilere bağlı olarak değişmektedir. Bu, genellikle sigorta şirketi tarafından endikasyon dışı ilacın kapsamını da belirler.

PrIMe testinin diğer benzer testler karşısındaki avantajları nelerdir?

İnteraktif Sonuç Raporu: Sonuç raporu, hekimi genin spesifik mutasyonu hakkındaki bilgilere, ruhsat kapsamındaki ve ruhsat kapsamı dışındaki tedavilere yönelik klinik çalışmalara ve ilgili tüm devam eden klinik çalışmalara yönlendiren interaktif bağlantılar içermektedir ve hekime sürekli, güncel ve anlaşılır bir tablo sunmakta ve kişiselleştirilmiş tedaviye dair nihai bir seçim yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Deneyimli ekibimizden doktora ve hastaya sürekli destek: Bilginin yanı sıra bilimsel ve prosedürel desteğe erişim bizim alanımız açısından son derece önemlidir. Bunu biliyoruz ve hekimlerin çalışmasını mümkün olan en iyi şekilde, sürekli olarak desteklemek için müşteri hizmetleri merkezi ve bilgili ve uzman bilimsel danışmanlarımız aracılığıyla hekimlere ve hastalara destek sağlıyoruz.

Benzer diğer tüm testlerden daha faydalı bilgiler: 500+ benzersiz kanser genini ve MSI, TMB ve PD-L1 immünoterapi biyobelirteçlerini analiz ederek PrIMe testi bugüne kadarki en yüksek hacimdeki faydalı bilgiye erişim sunmakta ve böylelikle, hekimlere benzer diğer tüm testlere kıyasla en anlaşılır ve en güvenilir tabloyu sunmaktadır.

Yeterince doku yoksa ne yapabilirim?
 • Yeterince dokunun bulunmadığı veya mevcut dokunun iyi kalitede DNA ve/veya RNA’ya sahip olmadığı durumlarda:

  o Yeniden biyopsi yapılması tavsiye edilir

  veya

  o Tam sıvı testi tavsiye edilir bağlanti

Yeniden biyopsi yapılması mı tavsiye edilir yoksa önceki biyopside alınan materyal uygun mudur?

Mümkünse yeniden yapılan biyopside alınan dokunun analiz edilmesi en iyisidir. Önceki bir biyopside alınan doku, hastaya önceki biyopsiden bu yana hedeflenen tedavinin uygulanmış olduğu durumlarda uygun değildir.

Sonuç raporunda neden klinik çalışmalar bildirilir?

PrIMe sonuç raporu, hekim ve hasta tarafından kullanılabilecek tüm tedavi seçeneklerine dair kapsamlı bir yaklaşıma sahip olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır; böylelikle, doktorun ve hastanın hastalık yönetimini kişiselleştirmesini mümkün kılar. Bu seçeneklerden biri klinik çalışmalardır, bunların önemi vaka bazında değerlendirilir.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design