TÜMÖR MOLEKÜLER PROFILLEME

Bir tümörün moleküler profilini çıkarma, hastanın tedavisini ve prognozunu belirleyen benzersiz özellikleri tanımlamak için hastanın tümöründen çıkarılan doku üzerinde gerçekleştirilen bir tür genetik analizdir. Bu benzersiz karakterler her türlü genetik değişiklik biçimi (mutasyonlar, yeniden düzenlemeler vs.) ve tüm diğer biyobelirteçler olabilir. İki kişinin aynı tür kanseri olsa bile, kanserleri moleküler seviyede anlamlı derecede farklılık gösterebilir. Moleküler profil çıkarma testleri, onkoloji uzmanlarının bulunan biyobelirteçler için tasarlanmış tedaviler olup olmadığını belirleyebilmesi için benzersiz farklılıkları tanımlar. Moleküler profil çıkarma sonuçları ve potansiyel hedeflenen tedavilerin birleşimi, kanıta dayalı, kişiselleştirilmiş/hassas ilacın uygulanmasına yardımcı olur.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design