NEDEN PrIMe

Doğru tedaviyi seçme: PrIMe Multiple gen testi, tümör biyolojisine dair kapsamlı bir resim sunar ve doktorların ve hastaların kişiselleştirilmiş bir tedavi seçmesine yardımcı olur. 500+ benzersiz kanser geni ile MSI, PD-L1 ve TMB immünoterapi biyobelirteçlerini analiz ederek doktora immünoterapi de dahil olmak üzere hangi tedavinin hasta için faydalı olacağını ve hangisinin faydalı olmayacağına dair açık bir endikasyon verir.

Deneyimli ekibimizden doktora ve hastaya sürekli destek.

PrIMe testi veya Genekor Medical S.A.’daki farklı herhangi bir teste yönelik prosedür sonuçların raporlanmasıyla bitmez. Deneyimli müşteri hizmetleri ve bilimsel danışma ekiplerimiz süreç boyunca doktor ve hastayla birlikte çalışarak muayene süreci boyunca hastaya rehberlik eder ve yeni veriler ve vaka bazında tavsiye edilen tedaviler hakkında bilgi sağlayarak hem doktor hem de hasta için güçlü bir destek oluşturur.

MATCH klinik çalışması için seçilen testin geliştirilmiş versiyonu: PrIMe yöntemi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından seçilen hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedavilere atamak için klinik çalışmaya katılan 3.000’in üzerinde hastanın sınıflara ayrılması için bir seçim analizi olarak halihazırda geniş ölçüde valide edilmiş bir çalışmanın (Tedavi Seçimi için Moleküler Analiz) MATCH, kaynak organa bakılmaksızın, hedefe yönelik tedavi yaklaşımının tümörün moleküler yolağının analizine dayandığı ilk çok merkezli klinik çalışmadır.

Gelişmiş, hassas ve güvenilir teknoloji: Dizileme, yüksek seviyede tekrarlanabilirlik, hassasiyet ve özgüllük gösteren ve dolayısıyla Ulusal Kanser Enstitüsü de dahil olmak üzere dünya genelinde önce gelen kanser kuruluşları tarafından benimsenmiş gelişmiş teknolojiye sahip, Ion Torrent Next Generation Sequensing platformu “Ion GeneStudio™ S5 Prime System” kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design