Η Κλινική Χρησιμότητα του PrIMe

Επιλογή της σωστής θεραπείας: Η πολυγονιδιακή ανάλυση PrIMe παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη βιολογία του όγκου και βοηθά τους γιατρούς και τους ασθενείς να εξατομικεύσουν το θεραπευτικό πλάνο. Αναλύει 500+ μοναδικά καρκινικά γονίδια και επιπρόσθετα τους βιοδείκτες ανοσοθεραπείας MSI, PD-L1 και TMB, όπως και τον βιοδείκτη LOH για θεραπεία με PARP inhibitors, δίνοντας μια σαφή ένδειξη στον ιατρό για το ποιές θεραπείες θα ωφελήσουν τον ασθενή και ποιες όχι.

Συνεχής υποστήριξη προς τον ιατρό και τον ασθενή από την έμπειρη ομάδα μας.

Η διαδικασία του τεστ PrIMe ή οποιουδήποτε άλλου τεστ στη Genekor Medical S.A. δεν τελειώνει στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι έμπειρες ομάδες εξυπηρέτησης πελατών και επιστημονικών συμβούλων μας συνεργάζονται με τον γιατρό και τον ασθενή σε όλη τη διαδικασία, παρέχοντας πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις προτεινόμενες θεραπείες ανά περίπτωση, καθώς και καθοδηγώντας τον ασθενή καθ’ όλη τη διαδικασία της εξέτασης , δημιουργώντας ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης και στους δύο.

Η εξέλιξη της ανάλυσης που επιλέχθηκε για την κλινική μελέτη MATCH: Η μέθοδος PrIMe είναι η εξέλιξη μιας ήδη ευρέως επικυρωμένης εξέτασης που έχει επιλεγεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως εξέταση επιλογής για διαστρωμάτωση περισσότερων από 3.000 ασθενών που συμμετέχουν στη κλινική μελέτη MATCH (Molecular Analysis for Therapy Choice) για να τους χορηγηθούν στοχευμένες εξατομικευμένες θεραπείες. Το MATCH είναι η πρώτη πολυκεντρική κλινική μελέτη όπου η στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στην ανάλυση μοριακών οδών του όγκου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσης της νόσου.

Εξαιρετικά σύγχρονη, ευαίσθητη και αξιόπιστη τεχνολογία: Η αλληλούχηση των γονιδίων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το Ion Torrent Next Generation Sequensing platfrom από το “Ion GeneStudio ™ S5 PrIME System”, μια τεχνολογία επόμενης γενιάς, η οποία έχει δείξει υψηλή αναπαραγωγιμότητα, ευαισθησία και ειδικότητα και ως εκ τούτου έχει υιοθετηθεί από τα κορυφαία ογκολογικά ιδρύματα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design