Συχνές Ερωτήσεις Ιατρών

Ποιοι ασθενείς είναι κατάλληλοι για το τεστ;

Όλοι οι ασθενείς με συμπαγή όγκο είναι κατάλληλοι.

Τι περιλαμβάνεται στην τελική αναφορά ασθενούς;

Η έκθεση αποτελεσμάτων του τεστ PrIMe περιλαμβάνει μια λεπτομερή εξήγηση όλων των ευρημάτων, όπως τις ακόλουθες πληροφορίες.

 • Μοριακό προφίλ του καρκινικού ιστού με λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες γονιδιακές μεταλλάξεις και διαδραστική πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το μεταλλαγμένο γονίδιο.

 • Προτεινόμενες εγκεκριμένες θεραπείες που μπορούν να ωφελήσουν ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο ασθενή με διαδραστική πρόσβαση σε κλινικές μελέτες.

 • Προτεινόμενες θεραπείες εκτός ένδειξης που μπορούν να ωφελήσουν ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο ασθενή με διαδραστική πρόσβαση σε κλινικές μελέτες

 • Προτεινόμενες υπό έρευνα θεραπείες με διαδραστική πρόσβαση σε κλινικές μελέτες.

 • Θεραπείες στις οποίες ο οργανισμός φέρει αντίσταση και δε θα ωφελήσουν τον συγκεκριμένο ασθενή.

 • Προτάσεις φαρμάκων με καταγεγραμμένες ενδείξεις.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να λάβω τα αποτελέσματά μου;

15 εργάσιμες ημέρες

Τι είδους δείγμα και πόσο απαιτείται για τo τεστ;

Για την ανάλυση PrIMe χρειαζόμαστε ένα μπλοκ παραφίνης που να περιέχει τον καρκινικό ιστό. Χρειαζόμαστε ένα μπλοκ παραφίνης ή τέσσερεις τομές παραφίνης των 3μm: σε θετικά φορτισμένα πλακίδια (στεγνωμένα στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου, όχι ψημένα), τοποθετημένη στο πάνω μέρος του πλακιδίου, χωρίς πτυχώσεις και έξι μη κεχρωσμένα πλακίδια των 10μm.

Γιατί είναι απαραίτητη η ανάλυση τόσων γονιδίων;
 • Ποσότητα αλλά και ποιότητα πληροφορίας
 • Μειωμένος χρόνος
 • Μειωμένο κόστοςΚαθώς όλο και περισσότερες στοχευμένες θεραπείες έχουν ως στόχο γονιδιακές αλλαγές που ανιχνεύονται σε μικρό αριθμό ασθενών, ένα πάνελ με πολλά γονίδια έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλου όγκου πολυεπίπεδης αξίας πληροφοριών χρήσιμων για την εξατομίκευση της θεραπείας των ασθενών. Έτσι, αυξάνει την πιθανότητα να βρούμε θεραπευτικό στόχο σε έναν ασθενή με θεραπείες εντός ένδειξης για τη νόσο, θεραπείες με ένδειξη για μια άλλη νόσο και ενδυνάμει συμμετοχή σε κλινικές μελέτες, αναλύοντας σε ένα μικρό δείγμα ιστού πολλά γονίδια ταυτόχρονα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος.
Είναι αξιοποιήσιμη η πληροφορία όταν συστήνεται από το PrIMe φάρμακο εκτός ένδειξης;

Είναι γνωστό ότι φάρμακα που σχετίζονται με συγκεκριμένους βιοδεικτες και έχουν ένδειξη σε έναν τύπο καρκίνου μπορεί να ωφελούν και ασθενείς που φέρουν την ίδια βλάβη στον ίδιο βιοδείκτη αλλά σε άλλο τύπο καρκίνου. Η πρόσβαση σε φάρμακα εκτός ένδειξης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο καρκίνου, τον βιοδεικτη αλλά και τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα σχετικά με την χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου. Έτσι καθορίζεται πολλές φορές και η κάλυψη του εκτός ένδειξης φαρμάκου από τον ασφαλιστικό φορέα.

Ποια τα πλεονεκτήματα του PrIMe σε σχέση με άλλα αντίστοιχα τεστ;

Διαδραστική Έκθεση Αποτελεσμάτων: Στην έκθεση αποτελεσμάτων έχουν ενσωματωθεί διαδραστικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν άμεσα τον ιατρό σε πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη του γονιδίου, τις κλινικές μελέτες για τις εντός και εκτός ένδειξης προτεινόμενες θεραπείες και όλες τις προτεινόμενες υπό εξέλιξη κλινικές μελέτες, δίνοντας μια συνεχή, ενημερωμένη & σαφή εικόνα και βοηθώντας στην τελική επιλογή εξατομικευμένης θεραπείας.

Συνεχής υποστήριξη προς τον ιατρό και τον ασθενή από την έμπειρη ομάδα μας.

Η πρόσβαση σε επιστημονική και διαδικαστική υποστήριξη, καθώς και σε πληροφορία, είναι εξαιρετικά σημαντική στο χώρο μας. Εμείς το γνωρίζουμε και παρέχουμε στους ιατρούς αλλά και στους ασθενείς υποστήριξη μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών και μέσω των επιστημονικών μας συμβούλων, οι οποίοι είναι ενήμεροι και εξειδικευμένοι, ώστε να στηρίζουν διαρκώς το έργο των ιατρών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αποδεδειγμένα περισσότερη αξιοποιήσιμη πληροφορία από κάθε άλλο αντίστοιχο τεστ.

Με την ανάλυση 500+ μοναδικών καρκινικών γονίδιων και των βιοδεικτών ανοσοθεραπείας MSI, PD-L1 και TMB, το τεστ PrIMe δίνει πρόσβαση στο μεγαλύτερο όγκο αξιοποιήσιμων πληροφοριών μέχρι σήμερα, προσφέροντας έτσι την πιο ξεκάθαρη και αξιόπιστη εικόνα στο ιατρό από κάθε άλλο αντίστοιχο τεστ.

Εάν δεν υπάρχει επαρκής ιστός τι μπορώ να κάνω;

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αρκετός ιστός ή ο ιστός που υπάρχει δεν έχει καλής ποιότητας DNA ή/και RNA:

 • Συστήνεται να γίνει rebiopsy

 •  εξέταση

Συστήνεται να γίνει rebiopsy ή είναι κατάλληλο το υλικό από προηγούμενη βιοψία;

Είναι προτιμότερο να αναλύεται ιστός από rebiopsy εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Ο ιστός από προηγούμενη βιοψία είναι ακατάλληλος στις περιπτώσεις που από την προηγούμενη βιοψία και μετά έχει χορηγηθεί στοχευμενη θεραπεία στον ασθενή.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design