Τι είναι το Match

Η NCI-MATCH, επίσης γνωστό ως MATCH, είναι μια κλινική ιατρική μελέτη ιατρικής ακριβείας, όπου οι καρκινοπαθείς λαμβάνουν θεραπεία βάσει των γενετικών αλλαγών που εντοπίζονται στους όγκους τους μέσω γονιδιωματικής αλληλούχησης (μια εργαστηριακή μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του γονιδιακού προφίλ των καρκινικών κυττάρων ) και άλλες αναλύσεις. Οι ασθενείς των οποίων οι όγκοι έχουν γενετικές αλλαγές που ταιριάζουν με μία από τις θεραπείες στη μελέτη μπορεί να λάβουν αυτήν τη θεραπεία, εάν πληρούν και άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η μελέτη καθορίζει εάν η θεραπεία του καρκίνου με βάση αυτές τις συγκεκριμένες γενετικές αλλαγές είναι αποτελεσματική, ανεξάρτητα από τον τύπο του καρκίνου.

Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι:

• Είτε εγκεκριμένα από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για άλλο καρκίνο

• Υπό δοκιμή σε άλλες κλινικές μελέτες αλλά έχουν δείξει κάποια αποτελεσματικότητα σε όγκους με τη συγκεκριμένη γενετική αλλαγή.

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design